Dato: 01-10-2004 | Videnblad nr. 05.26-16 Emne: Beskyttelse mod skader fra svampe

Rustsvampe på enebær

Navnet enetungerust eller enerust dækker over flere værtskiftende rustarter, som angriber enebær og træer i kærnefrugtfamilien, især tjørn og pære. Rustangrebet er kronisk på enebær og får grene og stammer til at visne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.26-16
Forfatter: Iben M. Thomsen