Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 05.02-01 Emne: Skovplantninger og lunde

Regler for anvendelse af husdyrgødning

Skov & Landskab modtager en del henvendelser om anvendelsen af husdyrgødning (overvejende gylle). Baggrunden for disse henvendelser er mange, men de senere års stigende animalske produktion, kombineret med kravene om et vist jordareal i forhold til antallet af dyr, har fået mange (særligt svineproducenter) til at fokusere på arealerne med skov og juletræer til deponering af/gødskning med gylle.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-01
Forfatter: Claus Jerram Christensen