Dato: 01-06-1997 | Videnblad nr. 05.01-08 Emne: Solitærtræer og alleer

Trærødder og ledninger - hvor stort er problemet?

Der er tre grundlæggende årsager til, at trærødder vokser ind i afløbsledninger: Tekniske fejl ved anlæg af ledningerne (utætheder), dårlige vækstforhold for træerne og træartsvalget.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 5.01-08
Forfattere: Thomas B. Randrup og Inge Feldager