Dato: 01-02-2007 | Videnblad nr. 05.01-16 Emne: Solitærtræer og alleer

Bytræarboretet på nettet

Bytræarboretet i Hørsholm genererer mere viden om træer og ikke mindst om, hvordan man planter og passer træer i byen. Nu er Bytræarboretets information om og dokumentation af træerne blevet tilgængelig for flere på www.bytraearboretet.dk. Hjemmesiden dokumenterer og oplyser ikke blot om træernes respons på forskellige behandlinger, men gør det også muligt for f.eks. kommuner, landskabsarkitekter og planteskoler at udveksle erfaringer gennem en fælles referenceliste.

På www.bytraearboretet.dk kan brugere af bytræer få dokumenteret viden og erfaringer med bl.a. arter og sorter i handlen, opbygningsbeskæring, formklipningsmetoder, træernes vækst og udvikling, tilvækstrater og få adgang til en dynamisk referenceliste over træplantninger i Danmark. Foto: Palle Kristoffersen.

På www.bytraearboretet.dk kan brugere af bytræer få dokumenteret viden og erfaringer med bl.a. arter og sorter i handlen, opbygningsbeskæring, formklipningsmetoder, træernes vækst og udvikling, tilvækstrater og få adgang til en dynamisk referenceliste over træplantninger i Danmark. Foto: Palle Kristoffersen.

Bytræarboretet er oprettet i 2001 med det overordnede formål at fremme og kvalificere træplantning generelt og ikke mindst anvendelsen af træer i byen. Det gøres gennem dokumentation af og information om træerne i bytræarboretet og deres respons på forskellige behandlinger. Information og data om bytræarboretets findes på hjemmesiden Bytraearboretet.dk. Formålet og baggrunden for etableringen af Bytræarboretet kan du læse mere om i Videnblad nr. 05.01-12 »Bytræsarboret dokumenterer træernes udvikling«.

Samlingen i Bytræarboretet kan bruges af alle til at øge deres viden om træer. Planteskoler kan henvise landskabsarkitekter og andre, der skal bruge træer til Bytræarboretet. Det forventes også, at fagskoler på alle niveauer kan bruge Bytræarboretet til at øge elevers og studerendes plantekendskab.

Samlingen

I Bytræarboretet kan man se størstedelen af det danske handelssortiment af træer, der i dag bruges som bytræer. Det drejer sig om bl.a. Acer, Fraxinus, Malus, Platanus, Sorbus og ikke mindst det mest anvendte bytræ i Danmark – Tilia. Bytræarboretet kan ses som et supplement til den fremvisning af træer som planteskolerne kan præstere.

Bytræarboretet består af to samlinger. Den ene samling består af store træarter, der kan anvendes til alléer, rækker, grupper eller som enkeltstående træer. De 88 forskellige arter og sorter af store træer er plantet i alfabetisk rækkefølge fra syd mod nord i tre rækker. I slægterne Acer, Aesculus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Robinia og Tilia er der plantet 6 af hver art og sort i to tværgående rækker. Rækken mod øst nærmest stien beskæres som om, de stod under bymæssige forhold, hvor der ofte sker en opstamning. Træerne i den midterste række formes med beskæring. Træerne i den bagerste række mod vest beskæres ikke.

Den anden del af samlingen består af mindre træer inden for slægterne Craetagus, Malus, Prunus og Sorbus. Samlingen af mindre træer omfatter kun et eksemplar af hver, som ikke beskæres. De mindre træer er p.t. ikke inkluderet på www.bytraearboretet.dk.

Disse træer kan man finde på www.bytraearboretet.dk:

Acer campestre

Acer campestre Elsrijk

Acer negundo

Acer platanoides

Acer platanoides Columnare Type 2

Acer platanoides Emerald Queen

Acer platanoides Faassens Black

Acer platanoides Globosum

Acer pseudoplatanus

Acer rubrum

Acer saccharinum

Aesculus carnea Briotii

Aesculus hippocastanum

Aesculus hippocastanum Baumannii

Ailanthus altissima

Alnus cordata

Alnus glutinosa

Carpinus betulus

Carpinus betulus Fastigiata

Carpinus betulus Frans Fontaine

Castanea sativa

Corylus colurna

Fagus sylvatica

Fraxinus americana Zundert

Fraxinus angustifolia Raywood

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior Robusta

Fraxinus excelsior Westhofs Glorie

Fraxinus ornus

Ginkgo biloba

Gleditsia triacanthos

Gleditsia triacanthos Skyline

Liriodendron tulipifera

Metasequoia glyptostroboides

Platanus acerifolia

Populus alba Nivea

Populus canadensis Bachelieri

Populus canescens De Moffart

Populus simonii

Populus trichocarpa OP42

Populus trichocarpa Poca

Prunus avium

Prunus avium Plena

Pyrus caucasica

Pyrus communis BeechHill

Quercus cerris

Quercus frainetto

Quercus palustris

Quercus petraea

Quercus robur

Quercus robur Fastigiata

Quercus rubra

Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia

Bessoniana

Robinia pseudoacacia

Nyirsegi

Robinia pseudoacacia

Umbraculifera

Salix alba Chermesina

Salix alba Liempde

Salix alba Saba

Salix alba Sericea

Salix alba Sibirica

Sophora japonica

Sophora japonica

Regent

Tilia cordata

Tilia cordata Erecta

Tilia cordata Greenspire

Tilia cordata Rancho

Tilia euchlora

Tilia euchlora Frigg

Tilia europaea Hybrid Odin

Tilia europaea Pallida

Tilia platyphyllos

Tilia platyphyllos Fenris

Tilia platyphyllos Oerebro

Tilia platyphyllos Rubra

Visuel dokumentation

På hjemmesiden findes billeder af hver arts og sorts blade og bark, som med tiden suppleres med billeder af træernes blomster, frugter samt billeder af høstfarver. Herudover findes billeder af træerne i ubeskåret form, og billeder af træer, der har været udsat for systematisk opbygningsbeskæring. Der vil fremover komme billeder af de træer, der er hhv. klippede, knudebeskårne og for Populus of Salix også stynede.

Indsamling af data

Bytræarboretet er den eneste kendte samling af træer i verden, hvor man systematisk udsætter træerne for tilbagevendende beskæringsindgreb og systematisk foretager registreringer af deres vækstmæssige respons.

Træernes vækst er dokumenteret og giver nyttig information i forbindelse med valg af træer og deres efterfølgende drift. For hver art og sort præsenteres to sæt data opdelt efter den forventede anvendelse. Dimensionsdata, der er træernes aktuelle fysiske dimensioner, højde, stammetykkelse, bredde mm., som de kan opleves på stedet. Disse informationer har især betydning ved valg af træer. Yderligere præsenteres Vækstratedata, der er data om træernes årlige tilvækst. Vækstratedata har speciel betydning for driften, hvor de kan bruges til at forudsige træernes udviklingstakt.

Fælles referenceliste

For hver art og sort oprettes en referenceliste. Referencelisten er en liste over, hvor man har anvendt hvilke træer, og her kan alle brugere bidrage med referencer. Referencelisten er relevant for såvel kommuner og privat praktiserende landskabsarkitekter, og det forventes også, at planteskoler kan få glæde af referencelisten. Systemet er baseret på en database, hvor alle kan give oplysninger om en træplantning, som andre kan have gavn af at kende. Der vil være oplysninger om art og sort, antal, type (om det er solitær, gruppe eller række og allé), udtryk (fuldkronet eller formet), samt adresse og evt. kontaktperson.

Konkret viden om de enkelte arter og sorter kan være nyttig i arbejdet med træplantninger, men erfaringer opnået via referencer er et ligeså vigtigt element i at opkvalificere brugen af bytræer. Det er derfor håbet, at hele sektoren vil lægge referencer og data ind på referencelisten, så flere kan få glæde af hinandens gode erfaringer.

Om samlingen

Bytræarboretet består af to samlinger. En samling med ca. 88 store træarter til alléer, rækker, grupper eller som enkeltstående træer. En anden samling af mindre træer inden for slægterne Craetagus, Malus, Prunus og Sorbus.

Etablering og drift

Alle indgreb er beskrevet og dokumenteret, så træernes historie kendes.

Systematiske registreringer

Træernes vækst registreres årligt og danner baggrund for sammenligninger.

Baggrund

Hvorfor blev samlingen til? Hvilken nytte gør den? Hvem der står bag?

Referenceliste

I tilknytning til Bytræarboretets samling genereres en referenceliste, hvor alle kan
bidrage med referencer og alle kan trække på referencerne i databasen.Videnblad nr.: 05.01-16
Forfatter: Palle Kristoffersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt