Dato: 04-12-2018 | Videnblad nr. 06.01-112 Emne: Friluftsliv

Dyrelivet har stor betydning for naturoplevelsen

FRILUFTSLIV I LANDSKABET: Dyre­livet er en stor del af oplevelsen, når vi besøger naturen/landskabet. Undersøgelser viser, at størstedelen af danskerne synes, at det at møde dyr er vigtigt for deres naturoplevelse. Flertallet mener også, at det forbedrer deres oplevelse, hvis de blot ved, at der er stor mulighed for at se dyr.

Størstedelen af danskerne synes, at det at møde dyr er vigtigt for deres naturoplevelse. Flertallet mener også, at det forbedrer deres oplevelse, hvis de blot ved, at der er stor mulighed for at se dyr som f.eks. egern. Foto: Erik Dahl Kjær
Størstedelen af danskerne synes, at det at møde dyr er vigtigt for deres naturoplevelse. Flertallet mener også, at det forbedrer deres oplevelse, hvis de blot ved, at der er stor mulighed for at se dyr som f.eks. egern. Foto: Erik Dahl Kjær

Fra undersøgelser i 1970’erne og 1990’erne ved vi, at befolkningen sætter stor pris på at møde dyr som f.eks. rådyr, egern, fasaner og spætter ved skovbesøg. Det ændrede sig ikke på de knap 20 år, der gik mellem de to undersøgelser, og er dermed et ret stabilt resultat. På det grundlag vurderer vi, at resultaterne af vores seneste undersøgelser af folks forhold til dyrelivet (2008) i hovedtræk stadig er gældende i dag.

Med ’dyr’ og ’dyreliv’ mener vi dyr, der lever frit i naturen. Landbrugets husdyr samt hobbydyr og kæledyr som hunde indgår med andre ord ikke. Der er heller ikke spurgt til specifikke arter, men alene til dyrelivet som helhed.

At møde et dyr

For størstedelen af den voksne befolkning (85 %) er det i en eller anden grad vigtigt at møde dyr i forbindelse med et besøg i naturen/landskabet. 14 % synes ikke, det er vigtigt, og 1 % svarer ved ikke (Figur 1). Ud af de 85 % synes 18 %, at det er meget vigtigt at møde dyr på deres tur.Figur 2. ”Man ser ikke altid dyrene i naturen – selvom de er der. Forbedrer det Deres naturoplevelse, hvis De ved, at der er en stor mulighed for at se dyr på en tur?” Svar­personernes fordeling i 2008 (1.199 svarpersoner).


Figur 1. ”Hvor vigtigt er mødet med dyr for Deres naturoplevelse i forbindelse med et besøg i naturen/landskabet?” Svarpersonernes fordeling i 2008 (1.197 svarpersoner).

Spørgsmålet er, om nogle befolkningsgrupper lægger mere vægt på at møde dyr end andre. Det er undersøgt for mere end 20 forskellige kategorier af befolkningen. En detaljeret oversigt over kategorierne kan ses i Videnblad 6.1-86. Eksempler på 99 % statistisk sikre variationer præsenteres her:

Køn, alder o.l.

 • Flere mænd end kvinder synes, det er meget vigtigt for deres naturoplevelse at se dyr.
 • Blandt unge kvinder (16-20 år) synes flere end i de øvrige aldersgrupper, at det ikke er vigtigt at se dyr.

Besøgte naturtyper og antal aktiviteter

Interessen for at møde dyr ser ud til at hænge sammen med det antal naturtyper, man besøger, og det antal aktiviteter, man foretager.

 • Blandt dem, der besøgte én naturtype på deres tur, er der flere, der ikke synes, at mødet med dyr er vigtigt – set i forhold til dem, der besøgte flere naturtyper. Især blandt dem, der besøger fire eller flere naturtyper, er der færre, som mener, det ikke er vigtigt.
 • Blandt dem, der foretager én aktivitet, er der flere, som ikke synes, det er vigtigt at møde dyr i naturen – set i forhold til dem, der foretager flere aktiviteter. Blandt dem, der foretager fire eller flere aktiviteter, er der flere, som mener, det er vigtigt eller meget vigtigt.

Interesser

 • Blandt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, jagt- eller lystfiskerforeninger og dyreværnsforeninger mener flere end ikke-medlemmer helt forventeligt, at mødet med dyr er meget vigtigt for deres naturoplevelse.
 • Også blandt jægere, lystfiskere, motionsløbere og -cyklister og ornitologer/botanikere er der flere der mener, at mødet med dyr er vigtigt eller meget vigtigt – set i forhold til dem, der ikke har disse interesser.

Formål med turen

 • Blandt dem, som på deres seneste tur i landskabet beskæftigede sig med at opleve naturen, var der færre end i de øvrige grupper, der mener, det ikke er vigtigt at møde dyr.
 • Blandt dem, der beskæftiger sig med at kigge på fugle og andre dyr, fotografere og gå på jagt, er der ikke overraskende flere end i de øvrige grupper, der mener, at mødet med dyr er vigtigt eller meget vigtigt for deres naturoplevelse.
 • Blandt dem, hvis vigtigste årsag til naturbesøget er at få fred og ro eller motionere, er der flere end i de øvrigt grupper, der mener, det ikke er vigtigt at møde dyr.

Muligheden for at møde dyr

Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt, om det forbedrer natur­oplevelsen, hvis man ved, at der er en stor mulighed for at se dyr på en tur. Her svarer 28 % ja, meget, 43 % svarer ja, lidt. I alt 26 % svarer nej, og 4 % svarer ved ikke (Figur 2).Figur 2. ”Man ser ikke altid dyrene i naturen – selvom de er der. Forbedrer det Deres naturoplevelse, hvis De ved, at der er en stor mulighed for at se dyr på en tur?” Svar­personernes fordeling i 2008 (1.199 svarpersoner).


Figur 2. ”Man ser ikke altid dyrene i naturen – selvom de er der. Forbedrer det Deres naturoplevelse, hvis De ved, at der er en stor mulighed for at se dyr på en tur?” Svar­personernes fordeling i 2008 (1.199 svarpersoner).

Variationer i forhold til køn, alder, uddannelse o.l.

 • Blandt de 61-78-årige synes flere (især mænd) end i de øvrige aldersgrupper, at det forbedrer deres naturoplevelse meget, hvis de ved, at der er en stor mulighed for at se dyr.
 • I aldersgrupperne 16-20 år og 21-40 år er der flere end i de øvrige grupper, for hvem det ikke forbedrer deres naturoplevelse at se dyr.
 • Blandt personer, hvis højeste uddannelse er folkeskolen, mener flere end i andre uddannelsesgrupper, at det forbedrer deres naturoplevelse, når de ved, at der er stor mulighed for at se dyr. Flere personer med en lang, videregående uddannelse mener, at det forbedrer deres oplevelse lidt.

Interesser

 • Flere jægere, lystfiskere og ornitologer/botanikere mener ikke uven­tet, at en mulighed for at se dyr forbedrer deres naturoplevelse meget.

Formål med turen

 • Flere, der foretager én eller to aktiviteter på turen, synes ikke, det forbedrer deres naturoplevelse, at der er mulighed for at se dyr. Derimod er der flere, der foretager sig fem eller flere aktiviteter, der mener, det forbedrer oplevelsen meget.
 • Flere, der løber en tur, mener, at muligheden for at se dyr forbedrer naturoplevelsen lidt – set i forhold til den del af befolkningen, der ikke løber en tur.
 • Flere, hvis vigtigste årsag er at få fred og ro eller at møde andre mennesker, mener ikke, muligheden for at se dyr forbedrer deres naturoplevelse.

Om undersøgelsen
I 2007-2008 gennemførte Skov & Landskab (nu IGN) en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med samme metodik som den tidligere nationale friluftsundersøgelse fra 1990’erne. 1.217 personer (16-78 år) svarede på spørgeskemaet. Undersøgelsen giver et billede af befolkningens rekreative brug af naturen/landskabet og gør det muligt at relatere friluftslivet til en lang række baggrundsoplysninger om f.eks. køn, alder, uddannelse, bil eller hund i hustanden. Læs mere om undersøgelsen i Videnblad 6.1-83. Støttet med tilskud fra Naturstyrelsen og Tips- og Lottomidler til friluftslivet.


Videnblad nr.: 06.01-112
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Marie Fangel Cleemann

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt