Dato: 04-12-2018 | Videnblad nr. 06.01-114 Emne: Friluftsliv

Mange er bange for hunde uden snor i naturen

FRILUFTSLIV I LANDSKABET: Over halvdelen af den voksne befolkning er bange for at møde løse hunde på deres tur ud i naturen. Færre er bange for heste og endnu færre for køer og får.

Over halvdelen af den voksne befolkning er bange for at møde løse hunde på deres tur ud i naturen. Foto: Frank Søndergaard Jensen
Over halvdelen af den voksne befolkning er bange for at møde løse hunde på deres tur ud i naturen. Foto: Frank Søndergaard Jensen

På turen ud i landskabet kan man møde husdyr som heste, køer, får og visse kæledyr, først og fremmest hunde. En undersøgelse af friluftsliv i landskabet viser, at der er stor forskel på, hvor bange folk er for disse dyr.

Flest er bange for løse hunde, idet 41 % er lidt bange, 14 % en del bange og 9 % meget bange. Det vil sige, at ca. 2/3 af befolkningen i varierende omfang er bange for hunde uden snor (Figur 1).

På de næste pladser kommer heste, køer, hunde i snor og til sidst får, som kun 4 % er lidt bange for, 0,2 % er en del bange for og 0,1 % er meget bange for.Figur 1. ”I hvilken grad vil De sige, at De er bange for følgende hus-/hobby-/kæledyr, som man kan møde i naturen/landskabet?” Svarpersonernes fordeling i 2008 (595 svarpersoner).


Figur 1. ”I hvilken grad vil De sige, at De er bange for følgende hus-/hobby-/kæledyr, som man kan møde i naturen/landskabet?”  Svarpersonernes fordeling i 2008 (595 svarpersoner).

Forskelle i reaktioner

Spørgsmålet er, om nogle befolkningsgrupper er mere bange end andre. De mulige forskelle er undersøgt for mere end 20 forskellige kategorier af befolkningen. En detaljeret oversigt over kategorierne findes i Videnblad 6.1-86. Resultaterne viser en række 99 % statistisk sikre forskelle:

Løs hund

 • Helt forventeligt er der flere personer med hund i husstanden, som ikke er bange for løse hunde. Der er også færre end i andre befolkningsgrupper, der er en del eller meget bange.

Hest

 • Flere kvinder end mænd er en del eller meget bange for heste.
 • I aldersgruppen 21-40 år er flere kvinder end mænd en del eller meget bange for heste.
 • I aldersgruppen 60-78 år er der flere mænd end kvinder, som ikke er bange.
 • Blandt personer, der bor på landet eller i byer under 500 indbyggere, er færre end i andre befolkningsgrupper en del eller meget bange for heste.
 • Blandt personer i byer over 10.000 indbyggere er flere end i andre befolkningsgrupper en del eller meget bange for heste.
 • Blandt ryttere er der helt naturligt flere, der ikke er bange for heste.

Ko

 • Flere kvinder end mænd er bange for at møde en ko på deres tur i naturen.

Hund i snor

 • Blandt personer, der har hund i husstanden, er der helt forventeligt færre, som er bange for hunde i snor.

Får

 • Der er ikke nogen statistisk signifikante forskelle mellem de 20 befolkningsgrupper, når det kommer til, om man er bange for får.
Størstedelen af den voksne befolkning (95 %) er ikke bange for at møde får, der ofte bruges i naturplejen. Foto: Henrik Meilby
Størstedelen af den voksne befolkning (95 %) er ikke bange for at møde får, der ofte bruges i naturplejen. Foto: Henrik Meilby

Mindre sikre forskelle

Der er desuden en række forskelle, som er statistisk sikre på 95 %-niveau. Blandt personer med ikke-vestlig baggrund er der f.eks. færre end i resten af befolkningen, som ikke er bange for løse hunde, og flere der er en del eller meget bange. Blandt ryttere er færre bange for løse hunde. Det samme er tilfældet blandt jægere.

Kan ikke ses på hunden

Det fremgår tydeligt, at ud af de undersøgte dyr er løse hunde dem, som flest danskere er bange for. Hunde skal som udgangspunkt altid føres i snor i naturen, men under visse omstændigheder er det tilladt at have løse hunde, forudsat at ejeren har fuld kontrol over hunden. Ofte kan en løs hund dog virke skræmmende for andre gæster i naturen, da det ikke umiddelbart er muligt at se på hunden, om den er under kontrol af ejeren.

Hensyn i naturplejen

Der er lang tradition for at bruge køer og får til græsning i naturplejen. Heste anvendes også i stigende grad. Derfor kan det være relevant at have for øje, at flere danskere (i hvert fald i 2008) er bange for heste (31 %) end for køer (15 %) og får (5 %). Den information kan indgå i beslutningsprocesser om naturpleje og f.eks. tænkes ind i valget af græsningsdyr i områder med mange besøgende. Den kan også have betydning for behovet for information til publikum om de forskellige husdyrs adfærd.

Om undersøgelsen
I 2007-2008 gennemførte Skov & Landskab (nu IGN) en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med samme metodik som den tidligere nationale friluftsundersøgelse fra 1990’erne. 1.217 personer (16-78 år) svarede på spørgeskemaet. Undersøgelsen giver et billede af befolkningens rekreative brug af naturen/landskabet og gør det muligt at relatere friluftslivet til en lang række baggrundsoplysninger om f.eks. køn, alder, uddannelse, bil eller hund i hustanden. Læs mere om undersøgelsen i Videnblad 6.1-83. Støttet med tilskud fra Naturstyrelsen og Tips- og Lottomidler til friluftslivet.

Videnblad nr.: 06.01-114
Forfattere: Frank Søndergaard Jensen og Marie Fangel Cleemann

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt