Dato: 24-05-2019 | Videnblad nr. 06.01-117 Emne: Friluftsliv

Lodsejeres mulighed for at begrænse adgang til naturområder

Naturbeskyttelsesloven sikrer almenheden ret til at færdes og opholde sig i naturen og at færdes på veje og stier i det åbne land til fods og på cykel. Men ejeren af et areal kan i kraft af sin ejendomsret i visse tilfælde disponere over arealet på en måde, så almenhedens færdselsmuligheder begrænses – også uden det kræver en tilladelse fra myndighederne. Der er dog tale om relativt få og afgrænsede tilfælde.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.