Tema: Adgang til naturen

Danmark har ikke nogen almindelig adgangsret, og derfor kræver det lovhjemmel eller ejerens tilladelse at færdes i naturen. Reglerne er ikke helt lette at gå til, og vi har derfor lavet en serie Videnblade, som gennemgår en række af de mest almindelige situationer. De kan bruges som grundlag i forvaltningen, og når lodsejere eller borgere spørger, hvad de må. Videnbladene bygger på rapporten De danske adgangsregler, der er udarbejdet af Lasse Baaner fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Læs også Videnblade med resultater fra projektet Barrierer for offentlighedens adgang til naturen.

Videnblade

Bevægelse

Ophold og aktiviteter

Vinter og vand

Mad og indsamling

Skiltning o.l.

Barrierer for adgang

Medarbejdere

Frank Søndergaard Jensen, professor: Friluftsliv
Søren Præstholm, specialkonsulent: Børn og natur
Sandra Gentin, studieadjunkt: Specialgruppers brug af naturen
Anton Stahl Olafsson, lektor: Friluftsliv, natursyn
Berit C. Kaae, seniorforsker: Turisme, havfriluftsliv
Ulrik Sidenius, postdoc: Adgang for mennesker med bevægelseshandicap

Videnportal om friluftsliv

Læs mere om adgang og tilgængelighed på portalen Viden om friluftsliv
Portalen er et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Syddansk Universitet

(06.01-105)