Dato: 25-09-2019 | Videnblad nr. 06.01.120 Emne: Friluftsliv

Webportal samler information om alle rekreative ruter i Schweiz

I Schweiz har man udviklet et avanceret informationssystem, der organiserer stier og ruter på en fælles digital platform. Det omfatter både vandre-  og cykleruter, kanoruter og skiløjper i et samlet system, som nemt kan tilgås fra pc eller mobil. Samtidig har brugeren mulighed for at få oplysning om bus- og togtider o.l. Systemet er især interessant, fordi det kombinerer offentlige interesser, NGO-interesser og erhvervsinteresser.

Landsomfattende net af cykelruter

Som følge af det omfattende samarbejde har man kunnet gennemføre en ensartet skiltning på nationalt plan for en lang række turformer.
Foto: Fra brochure fra SwitzerlandMobility

I Schweiz begyndte en mindre NGO ”Velobüro Olten” i 1993 udviklingen af et landsomfattende cykelrutenet.  Temmelig hurtigt blev samarbejdet udvidet til også at omfatte den schweiziske turistorganisation ”Schweizer Tourismus-Verband”. Sammen dannede de organisationen ”Cycling in Switzerland Foundation”.

Rutenettet omfattede både nationale, regionale og lokale cykelruter. Skiltning, vedligeholdelse og markedsføring har lige fra starten foregået centralt via Velobüro Olten i tæt samarbejde med lokale myndigheder. I 1995 skete der en yderligere udvikling, da landets 25 kantoner (regioner) gik ind i samarbejdet.

Udvikling af et fælles rekreativt netværk

I 1999 blev cykelstisamarbejdet kontaktet af ”Swiss Hiking Trail Federation”, som ville udvikle et tilsvarende nationalt net for vandrere. Derefter skiftede organisationen navn til ”SwitzerlandMobility” med henblik på at skabe et nationalt rekreations- og turismenet for ikke-motoriseret trafik inkl. mountainbike, skøjteløb og kanosejlads.

SwitzerlandMobilitys webportal samler både vandre- og cykleruter, kanoruter og skiløjper i et fælles system, som nemt kan tilgås fra pc eller mobil. Foto: Jon Roslyng Larsen

I dag er SwitzerlandMobility vokset til en stor organisation, som omfatter en lang række foreninger og organisationer især inden for turisme og rekreative aktiviteter. Som følge af det omfattende samarbejde har organisationen kunnet gennemføre en ensartet skiltning på nationalt plan for en lang række turformer. Foruden et større antal medlemmer er der 19 partnere, som er med til at finansiere organisationen. Blandt partnerne er alle kantonerne og flere gastronomiske organisationer og hoteller. Et andet væsentligt forhold er, at de regionale myndigheder indgår på forskellige områder. Der er samtidig et tæt samarbejde mellem den offentlige sektor på den ene side, f.eks. kantonerne og statsbanerne SBB, og private udbydere på den anden side, f.eks. cyklistvenlige hoteller, turoperatører, forlag m.m.

Interaktiv hjemmeside

SwitzerlandMobility har udviklet hjemmesiden www.switzerlandmobility.ch, der skaber rammen for den centrale formidling. Denne opbygning af en fælles interaktiv informationsplatform har været et centralt og bærende element igennem hele udviklingen. Den ensartede mærkning, organisering og beskrivelse af regionale og lokale ruter bevirker, at man på hjemmesiden kan give brugerne et detaljeret overblik over de rekreative muligheder.

Hjemmesiden er omfattende, men samtidig logisk opbygget. Den samler 23 nationale, 147 regionale og 430 lokale ruter på én platform, og sti- og rutenetværket omfatter ca. 20.000 km. Alle ruter er tilknyttet information om offentlig transport som bus og tog, dvs. at siden f.eks. indeholder information om busstoppesteder og tider. Denne opbygning medvirker til at gøre hjemmesiden dynamisk og anvendelig. At det kan lade sig gøre skyldes, at siden bygger på indberetninger fra de regionale partnere. Disse informationer bliver systematiseret og lægges ind i den bagvedliggende database. Hjemmesiden bliver dermed løbende opdateret.

Også for turister

Hjemmesiden er på tysk, fransk og italiensk og findes desuden i en engelsk version. Opbygningen bevirker, at det er meget enkelt, også for turister, at opleve Schweiz på en aktiv måde. Eksempelvis kan man via hjemmesiden hurtigt skaffe sig et godt rutekort. Det er let og gratis at downloade og printe kort i skala 1:25.000 i fin topografisk kvalitet fra www.switzerlandmobility.ch, og samme sted findes inspiration og turforslag. Via siden kan man også booke en cykel, der kan hentes på én station og afleveres på en anden. Dertil kommer, at man kan booke overnatning, baggagetransport m.m.

Et omfattende system

SwitzerlandMobility er på flere måder et specielt system. Det er resultatet af et samarbejde mellem myndigheder, både stat og kantoner, NGO’er og erhvervsinteresser. Der er tale om et samarbejde, som er vokset bl.a. på grund af den høje funktionalitet og gode formidling. Organisationen har i dag 11 fuldtidsansatte og et budget på ca. 3,5 mio. CHF (2018) svarende til ca. 24 mio. DKK. Indtægterne fordeler sig på 20 % fra statslige bidragydere, 20 % fra regionale partnere, 25 % fra private virksomheder og 35 % fra private/individuelle bidragydere.

Til inspiration i Danmark

Til sammen skaber de enkelte komponenter i SwitzerlandMobility et system, som også er interessant i forbindelse med en fremtidig udvikling af et fælles dansk rutenetværk. Friluftsguiden.dk, som produceres af Parksntrails.dk, er et eksempel på et mindre danske firma, der har produceret en hjemmeside efter det schweiziske forbillede. Parks ’n Trails udbyder en hjemmeside, som på en række punkter er inspireret af SwitzerlandMobility, men den er dog ikke så udbygget med hensyn til funktionalitet. Ud-i-naturen.dk er en offentlig drevet portal, men heller ikke den rummer samme muligheder og dækning.

Om projektet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har undersøgt de eksisterende forhold på sti- og ruteområdet i Danmark inklusive den måde, stierne administreres på, og områdets organisering. For at sætte det i perspektiv er der også gennemført undersøgelser af udvalgte forhold i fem forskellige lande i Europa. Målet er at afdække nye muligheder og løsninger til en fremtidig videreudvikling af de rekreative stier og ruter i Danmark. Undersøgelsen er finansieret af ’Udlodningsmidler til friluftsliv’.


Kilde:

Rekreative stier og ruter – Erfaringer fra Tyskland, Holland, Schweiz, UK og Irland, Friluftsrådet 2019.


Videnblad nr.: 06.01-112
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen, IGN og Jens Erik Larsen, Foreningen Frie Fugle

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt