Dato: 08-04-2011 | Videnblad nr. 06.01-56 Emne: Friluftsliv

Slitage af skovbunden III

Billeddatabasen

Hvordan ser det ud, når en sti dannes? Ser det forskelligt ud, om mountainkbikere danner en sti, eller hvis det primært er løbere, der bruger den? Ser det anderledes ud på sandjord i skoven end på et græsbevokset areal?

Figur 1: Slitageforsøgets billeddatabase (www.friluftseffekter.dk/fviewer). I panelet til højre angives søgekriterier. Der kan vises op til fire billeder af gangen i rammerne til venstre. Databasen og hjemmesiden fungerer både på dansk og engelsk.

Figur 1: Slitageforsøgets billeddatabase (www.friluftseffekter2009.dk/fviewer). I panelet til højre angives søgekriterier. Der kan vises op til fire billeder af gangen i rammerne til venstre. Databasen og hjemmesiden fungerer både på dansk og engelsk.

I forbindelse med undersøgelse af slitage og stidannelse i naturen, blev der optaget en systematisk række billeder af den fremadskridende nedslidning. I forsøget blev effekten af mountainbikere, løbere og gående undersøgt i en åben fyrreskov på let sandjord i Tisvilde Hegn, en åben mark på grovsandet lerjord ved Nødebo og i en gammel, højstammet bøgeskov på svær lerjord ved Kagerup (Grib Skov). På hver lokalitet og for hver aktivitet blev en række ’baner’ med forskellige grader af slitage gennemkørt/-løbet/-gået hver 14. dag fra 16/3 til 26/11, 2005. Det maksimale antal passager var ved afslutningen af forsøget 1995. I videnblad 6.1-54 og 6.1-55 gennemgås forsøgets metode og en række resultater.

Hvordan virker billeddatabasen?

Ved søgning i billeddatabasen indstilles søgekriterierne i rammen til højre i skærmbilledet (se fig. 1):

  • Lokalitet: Tisvilde, Kagerup eller Nødebo
  • Aktivitet: Mountainbike, løb eller gang
  • Antallet af passager for hver forsøgsgang (hver 14. dag): 0 – 105 passager.
  • Og det totale antal passager: Antallet af passager pr gang * antallet af forsøgsgange. Fx 19 gange á 105 = 1995 passager i alt.

Derefter vælges hvilken af de fire rammer det ønskede billede ønskes vist i, ved at pege på én af de fire små grå rammer (’Vælg position’). Hvis ikke billedet findes i database, vil der vises en advarsel (’No object found’) i den valgte ramme. Under billedet vises en række grundparametre: Lokalitet, aktivitet, antal passager, dato, spordybde (i forhold til udgangsdybden) samt en vurdering af sporets synlighed. Alle billeder kan downloades i fuld opløsning ved at højre-klikke på dem. Man kan skifte mellem dansk og engelsk for søgekriterier og resultater nederst i højre panel.

Hvad kan databasen bruges til?

Databasen kan bruges til sammenligning af nedslidningen under forskellige omstændigheder. På den måde kan man fx sidestille billeder af stidannelsen for

  • forskellige lokaliteter - ved at fastholde aktivitet og antal passager (figur 2),
  • ved stigende belastning - ved at fastholde lokalitet og aktivitet
  • (figur 3) og
  • forskellige aktiviteter - ved at fastholde lokalitet og antal passager (figur 4).

Databasen kan også bruges til sammenligning med nedslidningen af en konkret sti fra et andet naturområde, for på den måde at forsøge at vurdere hvor stor aktivitet der er på det pågældende sted.

Da resultaterne stammer fra forsøg anlagt på flade, lige strækninger, er der grund til at bemærke, at sliddet på mere udsatte steder (sving, ned-/opkørsler osv.) må forventes lokalt at være væsentligt kraftigere.

Note

Projektet "Friluftslivets effekter på naturen" er finansieret af Tips- og lottomidler fra Friluftsrådet.Videnblad nr.: 06.01-56
Forfattere: Hans Skov Petersen, Frank Søndergaard Jensen og Bernhard Snizek

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt