Dato: 07-05-2018 | Videnblad nr. 06.01-96 Emne: Friluftsliv

Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien

I 2015 åbnede Kongeåstien som en afmærket 67 km lang sammenhængende sti inklusiv nye faciliteter og information. Dele af stien var der i forvejen, og i 2010-12 målte Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) besøgstallet ved Knag Mølle. Tællingerne blev gentaget i sommeren 2016, og de to måleserier gør det muligt at vurdere, hvordan brugen har udviklet sig. Antallet af passager har ikke ændret sig særligt meget, men der er sket et tydeligt skift i besøgsmønstret.

Knag Mølle findes på Kongeåstien få km fra Vejen og er opført i 1780. Den blev bl.a. brugt til at knuse ben, som blev anvendt til gødning. Passagetælleren var opsat 100 m fra møllen. Foto: Ole Hjorth Caspersen

Knag Mølle findes på Kongeåstien få km fra Vejen og er opført i 1780. Den blev bl.a. brugt til at knuse ben, som blev anvendt til gødning. Passagetælleren var opsat 100 m fra møllen. Foto: Ole Hjorth Caspersen

IGN afsluttede i 2012 en undersøgelse af færdslen langs en række vandløb. Projektet blev gennemført med støtte af Tips- og lottomidler til Friluftslivet. Nogle strækninger blev målt ved hjælp af infrarøde passagemålere, der registrerer anvendelsen af stien hele døgnet. Et af de udvalgte vandløb var en strækning af Kongeåen ved den gamle fredede ben- og kornmølle Knag Mølle få kilometer fra Vejen, hvor besøgstallet blev målt i 2010-2012.

Strækningen fra Knag Mølle til Frihedsbroen er en 3 km lang og smal trampesti. Den indgår nu i Kongeåstien, der blev etableret i 2015. Kongeåstien er usædvanlig i kraft af sin længde og de mange nye faciliteter af høj kvalitet. Der er kommet nye shelters, bålsteder, toiletter, broer og spange. Desuden er der udarbejdet nyt formidlingsmateriale i form af foldere og digitale infostandere. Hjemmesiden www.Kongeåstien.dk beskriver stien. Et interaktivt kort gør, at den besøgende kan se sin placering på en smartphone. En app gør det muligt at se, hvilke faciliteter og oplevelser der er i nærheden.

Kongeåstien på strækningen mellem Knag Mølle (25) og Frihedsbroen (22). Ruten er 4,1 km og samtidig en del af Hærvejen. Mellem (24) og (25) findes Vejen Fodboldgolf. Kilde: www.Kongeåstien.dk

Kongeåstien på strækningen mellem Knag Mølle (25) og Frihedsbroen (22). Ruten er 4,1 km og samtidig en del af Hærvejen. Mellem (24) og (25) findes Vejen Fodboldgolf. Kilde: www.Kongeåstien.dk

Der er ikke foretaget egentlige ændringer på stien fra Knag Mølle til Frihedsbroen, men i 2012 blev Vejen Fodboldgolf anlagt ud til stien. Stedet omfatter faciliteter til lystfiskeri, overnatning for op til 20 personer, en handicaptilgængelig platform til lystfiskeri, parkering og toiletter. Den undersøgte strækning udgør også en del af den 22 km lange Hærvejsetape nr. 19 fra Vejen. Besøgstallet blev målt igen i 2016.

Infrarød måling

Passagemålingerne er foretaget ved hjælp af en Eco-Combo måler, som registrerer varmeudstrålingen fra de mennesker (eller dyr), der passerer måleren inden for en afstand på nogle få meter. Måleren var placeret på samme sted både i 2010-2012 og i de tre sommermåneder maj, juni og juli i 2016. En nærmere beskrivelse af måleren og måleprincipperne kan ses i Videnblad 06.01-70 og 06.01-77.


Øverst anvendelse af stien fordelt på ugens dage i 2016. Nederst besøgenes fordeling på dagen i weekenden i 2016. Grøn og grå graf viser besøg i hhv. den ene og den anden retning.


Øverst anvendelse af stien fordelt på ugens dage i 2016. Nederst besøgenes fordeling på dagen i weekenden i 2016. Grøn og grå graf viser besøg i hhv. den ene og den anden retning.

Brugen af stien i 2011

Den mest komplette måleserie findes for 2011, hvor antallet af besøgende varierede mellem ca. 500 og ca. 1.200 pr. måned i maj-juli. Besøgene er fordelt ud over hele ugen, men der kommer flest i weekenderne, især om eftermiddagen. En undtagelse er dog de større grupper, hvor besøgene nærmest er uafhængige af ugedagene. Det er påfaldende, at de fleste besøg gik én vej, og ofte var der 1-8 passager inden for en time. Man må derfor formode, at der var tale om vandrere på Hærvejen, som passerer forbi enkeltvis eller i mindre grupper. Strækningen blev også benyttet til kortere ture om aftenen eller i weekenden. Derudover foregik der en del lystfiskeri, hvor enkeltpersoner passerede, ofte tidligt om morgenen.

Skift i brugsmønster

Det har kun været muligt at foretage en direkte sammenligning for maj-juli 2011 og 2016, men for disse tre måneder ses ændringer i både daglig anvendelse og typen af passager.

Antal besøg Maj Juni Juli
2011 556* 1.086* 1.233
2016 518 663 1.455

Antallet af passager er ikke ændret væsentligt. Denne strækning af åen udgør en del af Hærvejen, og det bevirkede både i 2011 og 2016 et forholdsvis stort antal vandrere, som alene passerer af denne årsag. Der er dog sket et tydeligt skift i brugsmønsteret. I 2016 benyttes stien oftere i begge retninger end i 2011, og anvendelsen er spredt mere ud over hele dagen. Stien bruges fortsat mest i weekenden, typisk om eftermiddagen. Analysen kompliceres af, at den private parkeringsplads ved Knag Mølle blev nedlagt i 2013, hvilket har medført færre ture med udgangspunkt ved møllen. Til gengæld åbnede Vejen Fodboldgolf i 2012 ca. 1 km fra Knag Mølle. Ifølge ejerne har det resulteret i en større anvendelse af stien på grund af de mange, der besøger Vejen Fodboldgolf og ofte går en tur langs åen.

I nærområdet findes desuden tre højskoler, som alle udbyder korte kurser, der enten er direkte knyttet til Kongeåen eller til Hærvejen. En række af disse kurser har ture, der fører direkte forbi Knag Mølle. Det forklarer, at der forholdsvis ofte passerer en gruppe på 20-40 personer inden for en time. Disse vandreture indebærer afsætning og opsamling i bus og passerer derfor ikke retur, hvilket passer med mønstret fra passagemåleren.

Selv om der ikke er sket den store udvikling i besøgstallet efter anlæggelsen af Kongeåstien, viser undersøgelsen, at strækningen mellem Knag Mølle og Frihedsbroen er populær og anvendes hyppigt. Samtidig ses et bredere anvendelsesmønster efter anlæggelsen af Kongeåstien. Det kan meget vel skyldes de nye faciliteter ved Frihedsbroen og Vejen Fodboldgolf.


Videnblad nr.: 06.01-96
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen, IGN og Inge Lise Møller Jensen, Vejen Kommune

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt