Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien – Københavns Universitet

Dato: 07-05-2018 | Videnblad nr. 06.01-96 Emne: Friluftsliv

Publikumstælling ved Knag Mølle på Kongeåstien

I 2015 åbnede Kongeåstien som en afmærket 67 km lang sammenhængende sti inklusiv nye faciliteter og information. Dele af stien var der i forvejen, og i 2010-12 målte Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) besøgstallet ved Knag Mølle. Tællingerne blev gentaget i sommeren 2016, og de to måleserier gør det muligt at vurdere, hvordan brugen har udviklet sig. Antallet af passager har ikke ændret sig særligt meget, men der er sket et tydeligt skift i besøgsmønstret.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.