Dato: 07-05-2018 | Videnblad nr. 06.01-95 Emne: Friluftsliv

Publikumstælling ved Frihedsbroen på Kongeåstien

Kongeåstien åbnede i 2015 som en afmærket 67 km lang sti, der løber langs den å, som i 1864-1920 udgjorde grænsen mellem Danmark og Tyskland. Der er kommet nye faciliteter og information, som både har gjort stien meget synlig og mere kendt. Tællinger og andre undersøgelser i sommeren 2016 viser, at forbedringerne har positiv effekt på antallet af besøg.

Digital infostander og handicaptoilet ved Frihedsbroens shelterplads.

Digital infostander og handicaptoilet ved Frihedsbroens shelterplads.

Den nye Kongeåsti, som blev indviet i 2015, er et resultat af et usædvanligt bredt samarbejde mellem lokalrådene langs Kongeåen, kommuner og ca. 200 lodsejere. Stien er etableret ved hjælp af støtte fra Friluftsrådet, den A.P. Møllerske Støttefond, EU-midler m.fl. Den er usædvanlig, dels i kraft af sin længde, dels på grund af de mange nye faciliteter. Stien følger Kongeåen, som udgjorde grænsen mellem Danmark og Tyskland i perioden 1864-1920. Området er derfor en vigtig del af den danske identitet, og langs åen findes der adskillige eksempler på dette. Et af de vigtige steder er Frihedsbroen, som blev bygget i 1924 få kilometer fra Vejen.

De nye faciliteter

Ved Frihedsbroen er der skabt et helt nyt udgangspunkt for besøg langs Kongeåen. Der er etableret shelters med plads til ca. 8 personer, bålsteder, toiletter, broer og spange. Desuden er der udarbejdet et nyt formidlingsmateriale bl.a. i form af foldere. Der blev også lavet en parkeringsplads, som gør det enkelt at besøge stedet. Her findes en af de digitale infostandere, hvor man kan indhente oplysninger om stien og tilrettelægge sin tur langs åen.

Hjemmesiden www.Kongeåstien.dk beskriver stien og de enkelte etaper. Et interaktivt kort gør det muligt for besøgende at se deres egen placering på en smartphone. Denne facilitet gør det enkelt at orientere sig på det lange forløb, som Kongeåstien udgør. Fra parkeringspladsen kan man følge åen mod øst eller vest eller gå en rundtur på 6,8 km. På visse tider af året kræver terrænet vandtæt fodtøj, da vandet står højt omkring åen.

Shelterpladsen ved Frihedsbroen og den tilknyttede rundtur, som følger åen på begge sider. Kilde: www.Kongeåstien.dk

Shelterpladsen ved Frihedsbroen og den tilknyttede rundtur, som følger åen på begge sider. Kilde: www.Kongeåstien.dk

Passagemålinger

VisitVejen fik adskillige henvendelser om anvendelse af stien, allerede inden den var åbnet. Det viser, at stiprojektet langs Kongeåen allerede fra starten fik stor opmærksomhed. I sommeren 2016 placerede Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Vejen Kommune en passagemåler på stiens nordlige side ved Frihedsbroen for at måle antallet af besøg.

Målingerne blev foretaget ved hjælp af en Eco-Combo måler. Den registrerer varmeudstrålingen fra de mennesker (eller dyr), der passerer måleren inden for en afstand på nogle få meter. Måleren stod ved stien i maj, juni og juli 2016. En nærmere beskrivelse af måleren og måleprincipperne kan ses i Videnblad 06.01-70 og 06.01-77.

Øverst antal besøg i maj (t.v.) og besøgsprofilen på ugebasis (t.h.). Nederst besøg efter tidspunkt på dagen, både på hverdage (t.v.) og i weekenden (t.h.). Grøn graf er besøgende, der tager rundturen som anbefalet i infomaterialet. Grå graf er besøgende, der går den modsatte vej rundt. Klik og se større udgave af figuren.

Øverst antal besøg i maj (t.v.) og besøgsprofilen på ugebasis (t.h.). Nederst besøg efter tidspunkt på dagen, både på hverdage (t.v.) og i weekenden (t.h.). Grøn graf er besøgende, der tager rundturen som anbefalet i infomaterialet. Grå graf er besøgende, der går den modsatte vej rundt. Klik og se større udgave af figuren.

Velbesøgt område

I informationsmaterialet om rundturen anbefales det at begynde med at gå mod vest over engene på sydsiden af åen. Målingerne viser, at 75 % af de besøgende vælger at følge dette råd. Det gælder i alle tre måneder. Målingerne viser også, at langt de fleste besøg finder sted om eftermiddagen, og at de sidste besøgende typisk passerer måleren ca. kl. 21.

Besøgstal
Måned Maj Juni Juli
Antal besøg 1.042* (1.277) 903* (1.035) 616* (751)

*For alle tre måneder gælder, at besøgstallet er nedjusteret pga. af fejlmålinger, som er fjernet. I parentes vises antal besøg korrigeret for manglende tællinger og fejltællinger.

Ofte viser passagemålinger på rekreative stier en højere besøgsfrekvens i weekenden i forhold til hverdage. Men det er ikke tilfældet her, hvilket kan skyldes flere forhold, f.eks. at en del af målingerne blev foretaget i sommerferien. Desuden bruges området meget af skoler, højskoler og andre institutioner, hvilket man også får et klart indtryk af ved besøg på stedet. Denne an­ven­delse er i mindre grad knyttet til weekenden.

Det samlede antal besøg for de tre sommermåneder i 2016 er 2.561 (visse dage udtaget grundet fejl). Korrigeret for fejl er besøgstallet 3.063. Der er tale om omtrentlige tal på grund af fejl og korrektioner for disse, men målingen viser trods det, at der tale om et velbesøgt område – set i forhold til andre vandløb. Forbedringerne har tiltrukket mange nye brugere, hvilket vi fik et klart indtryk af, da vi interviewede et udpluk af de besøgende. Dertil kommer, at de nye faciliteter ved Frihedsbroen bevirker, at området nærmest er et ideelt udgangspunkt for skoler i forbindelse med undervisningen. Derfor er der ikke tvivl om, at forbedringerne ved Frihedsbroen har en positiv effekt på an­tallet af besøg og tiltrækker besøgende i forskellige kategorier.


Videnblad nr.: 06.01-95
Forfattere: Ole Hjorth Caspersen, IGN og Inge Lise Møller Jensen, Vejen Kommune

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt