Redskaber i planlægningen – Københavns Universitet

Videntjenesten > Planlægning og Friluftsliv > Redskaber i planlægningen

Redskaber i planlægningen

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 juni 2005
Intelligent terrænmodellering 09.02-03 juni 2005
Landskabskarakterkortlægning 09.04-07 januar 2005
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 november 2004
Landskabskarakterkortlægning 09.04-06 maj 2004
Naturplaner 09.05-01 november 2003
En metode til bestemmelse af landskabskarakter i Danmark 09.04-05 maj 2003
Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen 09.04-04 september 2002
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 august 2002
Landskabsvurdering i Holland 09.04-03 juni 2002
Landskabsevaluering i England 09.04-01 april 2002
Landskabsevaluering og landskabsplanlægning i Tyskland 09.04-02 april 2002
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 juli 2001
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 oktober 2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 august 2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 august 2000
Visualiseringssystemer på WWW: On-line webcams 09.02-02 marts 2000
Visualiseringssystemer på WWW: VRML 09.02-01 december 1999