Landskabsvurdering – Københavns Universitet

Landskabsvurdering

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Identifikation af social kapital 09.04-27 december 2011
Interviews og mental maps 09.04-26 november 2011
Felt- og processkema for landskabskaraktermetoden 09.04-24 december 2010
Tips til arbejdet med landskabskaraktermetoden 09.04-25 december 2010
Landskabskaraktermetoden og kommunerne 09.04-22 november 2010
Tværkommunalt samarbejde om landskabskaraktermetoden 09.04-23 november 2010
Guide til afgrænsning af landskabskarakterområder 09.04-21 oktober 2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis 09.04-19 maj 2010
Landskabskarakterkortlægning i praksis 09.04-20 maj 2010
Kortlægning af landskabskarakteren ved Præstø Fjord 09.04-17 februar 2010
Kortlægning af naturkvalitet ved Præstø Fjord 09.04-18 februar 2010
Kortlægning af oplevelsesværdier ved Viborg og Møldrup 09.04-14 juni 2009
Kortlægning af landskabskarakterer ved Viborg og Møldrup 09.04-15 juni 2009
Kortlægning af oplevelsesværdier i Ringsted Kommune 09.04-16 juni 2009
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (1) 09.04-11 august 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (2) 09.04-12 august 2007
Borgerinddragelse i kommunal rekreativ planlægning (3) 09.04-13 august 2007
Rekreativ kortlægning i kommunerne 09.04-09 maj 2007
Borgerinddragelse og rekreativ planlægning 09.04-10 maj 2007
Oplevelsesværdier og det grønne håndtryk 09.04-08 juni 2005