GIS og databehandling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Digitale sandkasser giver mulighed for 3D skitsering af landskaber 09.01-08 07-10-2022
Hvor langt bor folk fra hinanden? 09.01-07 01-08-2006
Adfærdsundersøgelser 09.01-06 01-11-2004
GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed 09.01-05 01-08-2002
Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer 09.01-04 01-07-2001
GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt 09.01-03 01-10-2000
GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-01 01-08-2000
Forventninger til internet-baseret GIS i amter og kommuner 09.01-02 01-08-2000