Dato: 01-06-2005 | Videnblad nr. 09.00-01 Emne: Generelt

Ressourcer på internettet

Skov & Landskab har etableret en omfattende link service for at gøre det lettere at søge information om parkforvaltning, planlægning, udformning og drift af grønne områder. Hjemmesiden gør det muligt for praktikere at finde oplysninger om bl.a. europæiske lokale projekter, netværkssamarbejder, eksempelsamlinger og manualer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-01
Forfattere: Laura Camprubi Trepat og Thomas B. Randrup