Dato: 01-08-2000 | Videnblad nr. 09.01-01 Emne: GIS og databehandling

GIS og internet-baseret GIS i amter og kommuner

Status og visioner

Brugen af Geografiske Informations Systemer (GIS) i amter og kommuner er i hastig udvikling. Som service for borgere, erhvervsliv og andre myndigheder, har mange planer om at gøre GIS-data tilgængelige via Internettet. FSL har i vinteren 1999-2000 gennemført en undersøgelse af samtlige amter og kommuners brug af og forventninger til GIS i forbindelse med Internettet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.01-01
Forfattere: Hans Skov Petersen og Eva Seebach