Dato: 01-10-2000 | Videnblad nr. 09.01-03 Emne: GIS og databehandling

GIS-analyser kan anskueliggøre større trafikanlægs barriereeffekt

Avancerede analyser, baseret på geografiske informationssystemer (GIS), kan være med til at belyse, hvordan større trafikanlæg udgør en barriere for folks adgang til og brug af landskabet. Det gælder både i forbindelse med eksisterende barrierer, og når man skal vurdere den mulige gavnlige effekt af fremtidige passager.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.01-03
Forfatter: Hans Skov Petersen