Dato: 01-07-2001 | Videnblad nr. 09.01-04 Emne: GIS og databehandling

Kortlægning af overordnet arealanvendelse i danske byer

I Miljø- og Energiministeriet har der længe været næret et ønske om at skabe et landsdækkende Geografisk Informations System (GIS), som beskriver arealanvendelsen i Danmark. Dette projekt, Areal Informations Systemet (AIS), har været gennemført som et samarbejde mellem institutionerne i ministeriet. FSL har stået for kortlægningen af arealanvendelsen i de danske byer. Dette Videnblad giver en kort beskrivelse af metoden og resultatet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.01-04
Forfatter: Martin Hvidberg