Dato: 01-08-2002 | Videnblad nr. 09.01-05 Emne: GIS og databehandling

GIS-baserede indikatorer for rekreativ tilgængelighed

Tilgængelighed handler om adgang. Adgang handler om mulighederne for at komme fra ét sted til et andet - ved hjælp af et givent transportsystem. Videnbladet demonstrerer hvordan det vha. Geografiske Informations Systemer (GIS) er muligt at foretage vurderinger af den samlede tilgængelighed, f.eks. hvor store samlede naturressourcer der er adgang til fra et givent udgangspunkt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.01-05
Forfatter: Hans Skov Petersen