Dato: 01-11-2004 | Videnblad nr. 09.01-06 Emne: GIS og databehandling

Adfærdsundersøgelser

Menneskers færden i byen og det åbne land kan registreres ved hjælp af GPS (Global Positioning System). Det åbner nye muligheder for detaljeret viden om bevægelsesmønstre og opholdssteder – en viden, der kan anvendes i planlægningen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.00-01
Forfatter: Thomas Sick Nielsen