Dato: 01-04-2002 | Videnblad nr. 09.04-01 Emne: Landskabsvurdering

Landskabsevaluering i England

I England har man lang forskningsog forvaltningsmæssig tradition for landskabsevaluering og værdisætning. Siden 1990 har man med stigende succes brugt metoden »Landscape Character Assessment« til landskabsevaluering. Metoden skelner klart mellem karakterisering og vurdering og kan bruges i flere skalaer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-01
Forfatter: Ole Hjorth Caspersen