Dato: 01-09-2002 | Videnblad nr. 09.04-04 Emne: Landskabsvurdering

Anvendelse af historiske kort i landskabsanalysen

Historiske kort indeholder oplysninger om matrikulering og arealanvendelse som kan være af stor nytte i fortolkningen og analysen af det moderne landskab. Informationen fra de ældre kort har vist sig at være nyttig når vi forsøger at forstå hvad der ligger bag landskabets nuværende udseende. Det har dog ofte været vanskeligt at anvende denne information som er knyttet til kort af papir. Kort & Matrikelstyrelsen har nu udgivet to historiske kortprodukter der gør anvendelse af ældre kort mere enkel.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-04
Forfatter: Ole Hjorth Caspersen