Dato: 01-05-2004 | Videnblad nr. 09.04-06 Emne: Landskabsvurdering

Landskabskarakterkortlægning I

I byen og bynære områder

Hvad er fordele og ulemper ved at bruge landskabskarakterkortlægning i den fremtidige planlægning? Det er blevet belyst i et projekt ved Skov & Landskab med udgangspunkt i Øresundsregionen. I dette videnblad er fokus på anvendelse af landskabs-karakterkortlægning i by og bynære områder - baseret på erfaringer fra England.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-06
Forfattere: Lene Møller Madsen og Lone S. Kristensen