Dato: 01-12-1999 | Videnblad nr. 09.02-01 Emne: Visualisering

Visualiseringssystemer på WWW: VRML

I planlægningsverdenen har 3D-modeller og visualiseringer længe været kendt som en måde at analysere og fremvise planlagte scenarier for byrums og det åbne lands fysiske udvikling. Anvendelsen af digitale fremstillingsformer har skabt helt nye muligheder inden for dette felt. Men digitalisering i form af PC- og internetbaseret visualisering rummer også en anden udviklingstendens, nemlig at fremstillede scenarier i forbindelse med blandt andet hørings- og opfølgningsfaser kan gøres offentligt tilgængelige på en langt mere vidtrækkende måde end tidligere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.02-01
Forfatter: Troels Degn Johansson