Dato: 01-06-2005 | Videnblad nr. 09.02-03 Emne: Visualisering

Intelligent terrænmodellering

Digital projektering af terræn

Terrænbehandling er en central disciplin inden for landskabsarkitektur. De seneste år er der udviklet software, der giver terrænmodellering en helt ny dimension. Her præsenteres de nye muligheder ved digital projektering af terræn, hvordan det nye software giver adgang til visualisering og beregning samt stiller helt nye begreber til rådighed til behandling af terræn.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.02-03
Forfattere: Ian Jørgensen og Karen Sejr