Dato: 01-11-2003 | Videnblad nr. 05.02-02 Emne: Internationalt plansamarbejde

Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen

Hvordan kan en mellemstor by, der i mange år har været domineret af én eller et par større virksomheder, som nu er lukket, bevæge sig ind på et perspektivrigt ”udviklingsspor” ved egen hjælp? Kan et styrket samarbejde med nabobyerne medvirke til at indfri byens visioner? Hvordan kobler mellemstore byer sig på vidensøkonomien, hvis arbejdsstyrken i byerne generelt har et for lavt uddannelsesniveau, eller hvis byen ikke har videregående uddannelsesinstitutioner? Er der overensstemmelse mellem den fysiske planlægning og visionerne for den lokale erhvervsudvikling? Det er sådanne spørgsmål, som Interreg IIIB projektet MECIBS skal besvare. Afdelingen for By- og Landsplanlægning ved Skov & Landskab (FSL) er leder af projektet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.02-02
Forfattere: Søren Smidt-Jensen og Niels Boje Groth