Regional udvikling

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 17-01-2017
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 20-10-2016
Den nye geografi 05.01-04 29-08-2013
Talenternes geografi I 05.01-02 15-01-2013
Talenternes geografi 05.01-03 15-01-2013
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 01-05-2000