Regional udvikling

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Samarbejdsdreven landskabsstrategi skal forme Nørreådalens fremtid 05.01-08 06-03-2023
Fremtidens kulturlandskaber I - om inddragende og tværfaglig planlægning og forvaltning. 05.01-06 17-01-2017
Fremtidens kulturlandskaber II - et eksempel fra Nordfjends 05.01-07 17-01-2017
Organisering af lokalt udviklingsarbejde – lokal strategisk kapacitet i landdistrikterne 05.01-05 20-10-2016
Den nye geografi 05.01-04 29-08-2013
Talenternes geografi I 05.01-02 15-01-2013
Talenternes geografi 05.01-03 15-01-2013
Fysisk planlægning i Øresundsområdet 05.01-01 01-05-2000