Internationalt plansamarbejde

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Nordens befolkning vokser og bliver stadigt ældre 05.02-19 18-06-2018
Økonomisk vækst i de nordiske regioner 05.02-20 18-06-2018
Klimatilpasning ved landskabsbaseret vandhåndtering i afrikanske byer 05.02-18 01-12-2016
HERCULES I. Bæredygtig fremtid for Europas kulturarv inden for kulturlandskaber 05.02-16 27-09-2016
HERCULES II Drivkræfter og aktører inden for landskabsændringer i Europa 05.02-17 27-09-2016
De bynære landbrugsområder (1) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-14 25-08-2016
De bynære landbrugsområder (2) Byrandsundersøgelsen 2014 05.02-15 25-08-2016
Volante I: Bæredygtig landskabsforvaltning er kommet på landkortet i EU 05.02-10 12-11-2015
Volante II: seks casestudier af landbrugsejendomme i Europa 05.02-11 12-11-2015
Volante III: Lodsejere, landskaber og regulering i Danmark 05.02-12 12-11-2015
Volante IV: Habitatdirektivet og miljøvenlig landbrugspolitik 05.02-13 12-11-2015
Dilemmaer for energieffektiv byudvikling 05.02-09 13-08-2015
Storbykonkurrence i Danmark og Sverige 05.02-08 20-06-2014
Fra planer til planperspektiver 05.02-07 09-05-2011
Hvordan støttes udvikling af funktionelle urbane regioner i Norden? 05.02-06 01-03-2008
Landdistriktsudvikling og diversificering i Baltikum 05.02-04 01-03-2007
Social kapital i landdistriktsudviklingen i Baltikum 05.02-05 01-03-2007
Fremme af plansamarbejdet i Nordens grænseområder 05.02-03 01-10-2004
Udfordringer for mellemstore byer i Østersøregionen 05.02-02 01-11-2003
Østersøregionens byer og netværk 05.02-01 01-03-2001