Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 05.01-01 Emne: Regional udvikling

Fysisk planlægning i Øresundsområdet

Den faste forbindelse mellem Sverige og Danmark bliver taget i brug i juni 2000. Det betyder, at der vil blive en større sammenhæng mellem Sjælland og Skåne i Øresundsregionen. Det giver en lang række muligheder, men rummer også nogle faldgruber, hvis man vil koordinere den fysiske planlægning mellem Danmark og Sverige. I dette Videnblad beskrives forskellighederne mellem plansystemerne i Danmark og Sverige generelt, derefter mere specifikt for Øresundsregionen og afslutningsvis omtales de nye muligheder for at koordinere planlægningen, som er opstået ved etableringen af Hovedstadens Udviklingsråd og Regionförbundet Skåne.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.01-01
Forfattere: Jette Hansen-Møller og Kim Spiegelberg Larsen