Fremtidens kvælstofudnyttelse – Københavns Universitet

Dato: 04-03-2016 | Videnblad nr. 08.02-09 Emne: Offentlighed og kommunikation

Fremtidens kvælstofudnyttelse

Det er et mål at reducere kvælstoftabet til vandmiljøet yderligere, hvis Danmark skal leve op til anvisninger fra Nitratdirektivet og Vandrammedirektivet. Ligeledes er det et mål at sikre, at landbruget i Danmark er konkurrencedygtigt og rentabelt. Hvis enderne skal nå sammen, så der opnås forbedringer både for miljøet og fødevareproduktionen, kræver det, at nye løsningsmodeller bliver udforsket og afprøvet.

For at læse mere skal du være abonnent.
Er du allerede abonnent, så log ind i boksen til højre.