Dato: 01-07-2010 | Videnblad nr. 11.03-03 Emne: Teknisk udstyr

Oparbejdning af juletræer med motorsav

Grundlæggende viden om motorsav 1

Fældning af juletræer med motorsav stiller særlige krav til vedligeholdelse af saven og sikker håndtering. Det økonomiske afkast påvirkes af effektiviteten og kvaliteten af arbejdet. »Grundlæggende viden om motorsav« er en serie på 4 Videnblade, som henvender sig til praktikere, der lejlighedsvist bruger motorsav til oparbejdning af juletræer. I dette Viden­blad gives gode råd om sikkerhed og kvalitet ved oparbejdning af juletræer.

 
Det er hårdt arbejde at oparbejde jule­træer med motorsav. Arbejdet udføres ofte af udlændinge, hvoraf nogle ikke har en skovbrugsmæssig uddannelse. Som arbejdsgiver har man ansvaret for personalets sikkerhed. Derfor er det vigtigt at overveje, om rutinerne er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og produktionsmæssigt optimale.

Arbejdsstilling

Naturligvis skal hver person finde sine egne rutiner, men erfaringen viser, at nogle af vanerne er direkte farlige. Sørg for at indlære de rigtige arbejdsstillinger fra starten.

Når et juletræ skal fældes, placerer man benene i en bredstående stilling med god balance. Det ben nærmest træet bruges til at bøje en gren i den nederste grenkrans til side, så der er adgang til træets stamme. Ryggen holdes lige og knæene bøjes (fig. 1). Den albue, der er nærmest træet, kan evt. hviles på knæet, hvorved belastningen fra saven overføres til benet og ryggen aflastes.

Figur 2. Baglæns fældning er en uheldig og farlig arbejdsstilling. Foto: Simon Skov
Figur 2. Baglæns fældning er en uheldig og farlig arbejdsstilling. Foto: Simon Skov
 Figur 1. Juletræer fældes med siden til træet, så de nederste grene kan holdes med det ene knæ. Foto: Simon Skov
Figur 1. Juletræer fældes med siden til træet, så de nederste grene kan holdes med det ene knæ. Foto: Simon Skov

Det er en uheldig arbejdsstilling at stå med ryggen til juletræet og save bag fødderne (fig. 2). Stillingen kræver, at ryggen bøjes unødigt.

Desuden er der risiko for meget alvorlige hælskader, hvis saven kaster (fig. 3). Skærebukser og skærestøvler er mere beskyttet på forsiden end på bagsiden. Derfor forhindrer sikkerhedsudstyret ikke skader bag på benene og hælene.

Håndstilling og kæde

Juletræet fældes med den trækkende side af sværdet for at undgå kast. Bemærk de skridsikre skærestøvler, som er en vigtig del af sikkerhedsudstyret (fig. 1).

Håndstillingen på motorsaven er vigtig (fig. 4). Højre hånd på bagerste håndtag og venstre hånd på forreste håndtag. Venstre hånds tommelfinger skal altid være bag bøjlen, så hånden ikke kan glide af bøjlen og frem på kæden. Gasgrebet betjenes af højre hånds tommelfinger. Denne håndstilling giver den bedste arbejdsstilling og styring af saven.

Figur 4. Håndstillingen er vigtig af hensyn til sikkerhed og effektivitet. Foto: Simon Skov
Figur 4. Håndstillingen er vigtig af hensyn til sikkerhed og effektivitet. Foto: Simon Skov
Figur 3. Der er risiko for hælskader, når saven bruges bag fødderne. Foto: Simon Skov
Figur 3. Der er risiko for hælskader, når saven bruges bag fødderne. Foto: Simon Skov


Til fældning af juletræer bør man bruge en halvmejselkæde. Denne kædetype har en roligere gang under savningen og holder sig skarp i længere tid. Sidstnævnte er vigtigt, da der typisk er sand/jord på stammen af juletræet. Det kan anbefales at medbringe reservekæder, så afbrydelsen minimeres, når kæden bliver beskadiget. Se Videnblad 11.3-6.

Kvalitetsarbejde

Personen med motorsav, eller andre fældemaskiner, er vigtig for det økonomiske udbytte af juletræsproduktionen. Træernes højde og afgreningens kvalitet er afgørende for træernes pris. Især træer med en højde lige over intervalgrænsen fx på 155 cm eller 180 cm kan miste værdi ved forkert oparbejdning.

Juletræer bør fældes, så der efterlades et stød på 5 centimeters højde (fig. 5). Stabben (det nederste af juletræet) skal skæres ren for grene, så træet kan sættes på fod. Bemærk, at grenene skal saves af helt inde ved stammen (fig. 6), og at træet skal fældes med et vandret snit. Stabben skal skæres ren i en længde, der svarer til 5-10 % af træets højde, hvis træet er under 2 meter og 5-15 %, hvis træet er over 2 meter højt.

Figur 6. Et juletræ bør fældes med et vandret snit og afgrenes helt inde ved stammen. Under afgreningen kommer sværdspidsen nemt til at ramme de grene, der skal blive siddende. Foto: Simon Skov
Figur 6. Et juletræ bør fældes med et vandret snit og afgrenes helt inde ved stammen. Under afgreningen kommer sværdspidsen nemt til at ramme de grene, der skal blive siddende. Foto: Simon Skov
Figur 5. Stødet efter et juletræ bør være ca. 5 cm høj. Foto: Simon Skov
Figur 5. Stødet efter et juletræ bør være ca. 5 cm høj. Foto: Simon Skov

Når træerne afgrenes, kommer man nemt til at beskadige de grene, der ikke skal skæres af. En gren, der er halvt savet over, knækker nemt i netmaskinen eller hænger forkert, når træet står i stuen. Det medfører en fejl på træet.

Litteratur

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 2008. Sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt. BAR Jord til Bord vejledning. ISBN nr.: 97-8879-1073-458.Videnblad nr.: 11.03-03
Forfattere: Simon Skov og Lars Bjerregaard Hansen