Dato: 01-06-1995 | Videnblad nr. 03.04-09 Emne: Andre abies arter

Abies veitchii II

Afkomsforsøg på Buderupholm

Statsskovenes Planteavlsstation hjemskaffede i slutningen af 1960'erne et antal frøprøver af træarten Abies veitchii Lindl. fra Japan med henblik på at undersøge dens egnethed til juletræs- og pyntegrøntproduktion. Videnbladet beskriver resultaterne for en opgørelse af artens formåen i relation til pyntegrøntproduktion.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.04-09
Forfattere: Lars Ravensbeck og Søren Fl. Madsen