Picea arter

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993