Picea arter – Københavns Universitet

Picea arter

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 november 1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 november 1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 august 1998
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 december 1993