Picea arter

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 1 03.05-03 02-11-1998
Rødgranprovenienser til juletræsproduktion 2 03.05-04 01-11-1998
Juletræsegenskaber for en række provenienser af dansk omorikagran 03.05-02 01-08-1998
Hvidgran til læhegn og pyntegrønt 03.05-01 01-12-1993