Nordmannsgran

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Årlig variation i en nordmannsgran-frøplantages blomstring 03.01-27 13-09-2010
Nordmannsgran proveniensforsøg 03.01-26 07-07-2009
Effekt af selvbestøvning i nordmannsgran 03.01-25 11-11-2008
Nye proveniensforsøg i nordmannsgran 03.01-24 01-08-2006
Georgiske provenienser af nordmannsgran 03.01-23 01-11-2004
Kulturstart af 7 nordmannsgranprovenienser 03.01-22 01-02-2002
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran: III 03.01-21 01-09-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran II 03.01-20 02-08-2001
Efter-høst kvalitet i nordmannsgran I 03.01-19 01-08-2001
Efter-høst kvalitet II 03.01-18 02-06-2001
Efter-høst kvalitet I 03.01-17 01-06-2001
Udspring og forårsfrostskader i dansk nordmannsgran-plustræafkom 03.01-16 01-04-2001
Variation og plustræeffekt i dansk NGR-plustræafkom 03.01-15 01-04-2000
Resistens mod ædelgranlus 03.01-14 01-12-1999
Danske provenienser af nordmannsgran 03.01-13 01-11-1998
Fremtidig produktion af nordmannsgran 03.01-12 01-12-1996
Klippegrøntudbytter i to forsøg med afkom af danske kårede nordmannsgranbevoksninger 03.01-11 01-08-1996
Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark 03.01-09 01-06-1996
Undersøgelser af klip i Kragskovhedeforsøget 03.01-10 01-06-1996
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund I 03.01-06 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund II 03.01-07 01-12-1995
Proveniensforsøg med nordmannsgran og bornmüllergran i Egelund III 03.01-08 01-12-1995
Sammenhæng mellem lagring af frø og planteskoleegenskaber 03.01-05 01-10-1994
Sammenhæng mellem egenskaber på bevoksningsniveau for nordmannsgran 03.01-03 01-08-1994
Rangordning af danske, tyrkiske og russiske nordmannsgran provenienser 03.01-04 01-08-1994
Afprøvning af dansk, tyrkisk og russisk nordmannsgran 03.01-01 01-03-1994
Sammenhæng mellem proveniensegenskaber for nordmannsgran 03.01-02 01-03-1994