Pinus arter

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
To forsøg med provenienser af østrigsk fyr 03.06-03 01-09-2002
Silkefyr - 1 03.06-01 01-08-1996
Silkefyr - 2 03.06-02 01-04-1996