Dato: 01-06-1996 | Videnblad nr. 03.01-09 Emne: Nordmannsgran

Pyntegrøntudbytter i to forsøg med provenienser fra USSR, Tyrkiet og Danmark

I 1965 blev der anlagt en række forsøg med nordmannsgranprovenienser med 2/2-planter. Nærværende Videnblad omhandler klippeudbytter inden for den samlede omdriftstid i to af forsøgene.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-09
Forfatter: Hans Kristian Kromann