Tema: Ukrudtsbekæmpelse på belægninger

Mælkebøtter og græsukrudt mellem brosten

Bliv bedre klædt på til udfordringen

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse kan stadig være en udfordring, selv om det er flere årtier siden, afviklingen af pesticider på offentlige arealer begyndte. Derfor har vi samlet Videnblade, rapporter, hæfter o.l., som kan være med til at gøre opgaven mere overskuelig. Det er både nyt og tidligere materiale, som det kan være nyttigt at genlæse. Grundprincipperne er langt hen ad vejen de samme, selv om udstyret måske med tiden har fået et andet navn.

Alle Videnblade i dette tema er frit tilgængelige for alle.

Aftalen om udfasning af pesticider

Aftalen om udfasning af pesticider på offentlige arealer (Miljøstyrelsen)
Forbruget af pesticider på offentlige arealer (Miljøstyrelsen)