Tema: Naturen i byen

Sommerfugle i lavendel

Vi har samlet et udvalg af viden om natur i byen med fokus på planlægning, biodiversitet, oplevelser og synergi med klimatilpasning. I listen kan du se eksempler på Videnblade og medarbejdere, der beskæftiger sig med emnet. Desuden har vi inkluderet nogle rapporter o.l., der er udgivet af andre. Der er både nyt og tidligere materiale, som det kan være nyttigt at genlæse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nyeste Videnblade (de seneste tre årgange) kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten. Tegn abonnement

Medarbejdere

Anton Stahl Olafsson, lektor: Brugen af byens natur og grønne områder

Natalie Gulsrud, lektor: Forvaltning af bynatur, borgerinddragelse

Mona Chor Bjørn, adjunkt: Biodiversitet, drift af bynatur, bæredygtighed

Hans Peter Ravn, lektor emeritus: Zoologi, biologisk mangfoldighed

Marina Bergen Jensen, professor: Klimatilpasning, vand

Ulrika K. Stigsdotter, professor: Natur og sundhed, oplevelsesværdier