Tema: Naturen i byen

Vi har samlet et udvalg af viden om natur i byen med fokus på biodiversitet, oplevelser og synergi med klimatilpasning. I listen kan du se eksempler på Videnblade og medarbejdere, der beskæftiger sig med emnet. Desuden har vi inkluderet nogle hæfter og artikler, der er udgivet af andre. Kun abonnenter kan se Videnbladene i deres fulde længde. Tegn abonnement

Videnblade

Planlægning

BioLAR kan øge byens naturkvalitet (04.03-20)
Biodiversitet i byens formelle og uformelle grønne områder (06.08-04)
Samtænkning af biodiversitet og rekreation i grønne områder (06.08-05)
Ekstensiv pleje kan skabe mere biodiversitet i byens vejrabatter (06.08-03)
Biodiversitet på kirkegården (06.08-06)
Natur på kirkegården (03.13-18)
Naturindhold i gårdanlæg (06.08-01)
Hverdagsnatur (06.08-02)

Mikrohabitater

Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten (06.08-07) 
Svampe, mos og lav som mikrohabitater (06.08-08)
Stort set lige mange mikrohabitater på forskellige typer træruiner (06.08-09)
Forskellig træarter huser til en vis grad forskellige typer mikrohabitater (06.08-10)

Planter

Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet (04.03-19)
Plantevækst i filterjord (04.03.18)
Inviter naturen ind i have og park (08.07-02)
Skovbundsflora i bynær skov (08.00-14)
Bevaring af træer på kirkegårde (05.26-35)

Oplevelser

Naturen kan stimulere vores kreativitet (03.12-14)
Hvordan kan man arbejde med oplevelsesværdier i grønne områder (12.00-23)
Kortlægning af rekreative værdier (03.01-73) 

Medarbejdere

Hans Peter Ravn, seniorforsker: zoologi, biologisk mangfoldighed
Marina Bergen Jensen, professor: klimatilpasning, vand
Mona Chor Bjørn, adjunkt: biodiversitet, drift af bynatur, bæredygtighed
Natalie Gulsrud, adjunkt: forvaltning af bynatur, borgerinddragelse
Ulrika K. Stigsdotter, professor: natur og sundhed, oplevelsesværdier

Artikler og hæfter andre steder fra