Dato: 01-10-2002 | Videnblad nr. 04.00-07 Emne: Generelt

Vækstbetingelser for stauder på gravsteder

Jordbundsforhold på kirkegårde afviger ofte fra forholdene på omkringliggende jord, dels som følge af kirkegårdenes typiske placering på en bakketop, dels som følge af den særlige anvendelse. Ønsker man at anvende stauder, for eksempel som bunddække på de mange tomme gravsteder, er der derfor en række særlige dyrkningsforhold at være opmærksom på.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.00-07
Forfatter: Marina Bergen Jensen