Ukrudtskontrol i nyplantninger

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 29-01-2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 29-01-2018
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 22-11-2011
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 01-09-2001