Ukrudtskontrol i nyplantninger

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Dækafgrøder – et alternativ til renholdelse ved etablering af vedplantninger 04.08-04 29-01-2018
Anbefalinger til brug af dækafgrøder ved etablering af vedplantninger 04.08-05 29-01-2018
Bekæmpelse af gærdesnerlen 04.08-03 22-11-2011
Renholdelse af nyetablerede læhegn giver bedre vækst 04.08-02 01-09-2001