Generelt – Københavns Universitet

Generelt

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 juni 2018
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 marts 2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 marts 2015
Løg og stauder i græs 04.00-13 februar 2009
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 juni 2005
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 marts 2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 februar 2003
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 december 2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 november 2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 oktober 2002
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 oktober 2000