Generelt

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Begrønning af historiske gaderum – tre principper for en stedstilpasset strategi 04.00-18 07-02-2024
Overgangszonen – en pragmatisk designmetode for mere biodiversitet i byen 04.00-17 15-08-2023
Fugle som bevoksningsudviklere 04.00-16 18-06-2018
Flersidige skovbryn – anbefalinger til etablering 04.00-14 25-03-2015
Skovbryns strukturelle opbygning – forslag til en typologi 04.00-15 24-03-2015
Løg og stauder i græs 04.00-13 24-02-2009
Hvidkløver i plænegræs 04.00-12 01-06-2005
Pleje af stauder på kirkegårde 04.00-11 01-03-2003
Stauder på kirkegårde - tradition og fornyelse 04.00-10 01-02-2003
Indpasning af stauder på kirkegårde 04.00-09 01-12-2002
Stauder på kirkegårde 04.00-08 01-11-2002
Vækstbetingelser for stauder på gravsteder 04.00-07 01-10-2002
Småplantninger i det åbne land til gavn for vildtet 04.00-06 01-10-2000