Plantning – Københavns Universitet

Plantning

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Brug buske bedre 04.06-34 november 2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 marts 2017
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 oktober 2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 april 2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 april 2016
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 april 2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 februar 2006
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 april 2003
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 februar 2002
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 oktober 2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 oktober 2001
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 november 2000
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 april 1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 marts 1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 marts 1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 marts 1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 marts 1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 marts 1999
Etablering af buske i råjord 04.06-21 april 1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 marts 1998