Plantning

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Brug buske bedre 04.06-34 08-11-2017
Træers reaktioner på oversvømmelse 04.06-33 20-03-2017
For dyb plantning af træer har alvorlige konsekvenser 04.06-32 26-10-2016
Vurdering af bytræers vækst i etableringsperioden 04.06-30 27-04-2016
Plantebedet der giver tilfredsstillende vækst 04.06-31 27-04-2016
Evaluering af plantningsmetoder i København 04.06-29 01-04-2006
Ukrudtsbekæmpelse og beskæring ved etablering af træer 04.06-28 01-02-2006
Ukrudtsbekæmpelse stimulerer tilvækst hos allétræer 04.06-27 01-04-2003
Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten 04.06-26 01-02-2002
Plantning og pleje af bytræer i Europa 04.06-24 01-10-2001
Skab variation i byens træer med flere arter 04.06-25 01-10-2001
Plantning af træer med trådklump 04.06-23 01-11-2000
Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse 04.06-12 01-04-1999
Princippet i rodvenlige befæstelser 04.06-08 01-03-1999
Projektering og konstruktion af rodvenlig befæstelse 04.06-09 01-03-1999
Materialer til opbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-16 01-03-1999
Tre metoder til indbygning af matrixbaserede rodvenlige befæstelser 04.06-17 01-03-1999
Rodvenlige befæstelser af sand-mix 04.06-22 01-03-1999
Etablering af buske i råjord 04.06-21 01-04-1998
Etablering af træer i råjord 04.06-20 01-03-1998
Plantetid for friskoptagne barrodsplanter 04.06-07 01-08-1997
Plantningstidspunkt for vedbend 04.06-01 01-03-1997
Vækstrør til etablering af vejplantninger 04.06-18 01-08-1996
Jordbor til plantehuller 04.06-02 01-04-1996
Bytræers rodvækst og vandforbrug 04.06-13 01-04-1996
Bestemmelse af jordvolumen for bytræer 04.06-14 01-04-1996
Håndtering af store træer med klump 04.06-15 01-04-1996