Afvanding – Københavns Universitet

Afvanding

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 marts 2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 januar 2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 januar 2018
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 december 2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 oktober 2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 september 2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 maj 2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 marts 2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 marts 2016
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 september 2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 september 2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 september 2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 september 2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 juni 2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 juni 2015
Vend nedløbsrøret - og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 juni 2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 april 2011
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 november 2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 september 2009
Regnbede - kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 august 2009