Afvanding

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Plænegræsser i LAR-anlæg – hvilke græsser hvor? 04.03-27 08-05-2024
Planter som værktøj i regnvandshåndtering 04.03-25 22-06-2021
Eksempler på planter til LAR-anlæg 04.03-26 22-06-2021
Planter til LAR-vejbede skal kunne tåle tørre forhold 04.03-24 21-08-2019
Grøn klimaskærm håndterer tagvand gennem fordampning 04.03-22 12-07-2019
Eksempel på Grøn Klimaskærm i funktion 04.03-23 12-07-2019
Vand i historiske haveanlæg som inspiration til LAR 04.03-21 21-01-2019
BioLAR kan øge byens naturkvalitet 04.03-20 21-03-2018
Plantevækst i filterjord 04.03-18 29-01-2018
Regnvandshåndtering i vejbede kan understøtte lokal biodiversitet 04.03-19 29-01-2018
Dobbeltporøs filtrering renser regnvand uden kemi 04.03-17 19-12-2016
LAR, leg og læring i skolegården 04.03-16 26-10-2016
Samarbejde om udvikling af lokal regnvandsafledning i North Carolina 04.03-15 29-09-2016
Plantehullet skal klare klimaet 04.03-14 24-05-2016
Lokal afledning af regnvand i USA 04.03-12 15-03-2016
Lokal afledning af regnvand i New York City 04.03-13 15-03-2016
Geologisk kortlægning kan optimere placeringen af LAR-anlæg 04.03-08 23-09-2015
Udformning og placering af nedsivnings­anlæg på moræneler 04.03-10 23-09-2015
Tre metoder til vurdering af nedsivnings­kapacitet i moræneler 04.03-09 23-09-2015
God effekt af grusrender og pindsvinefaskiner på moræneler 04.03-11 21-09-2015
Afkobling af veje: Regnvandets passage af vejkryds 04.03-07 23-06-2015
Afkobling af veje: Vejprofil og kapacitet 04.03-06 22-06-2015
Vend nedløbsrøret – og nedsiv regnvandet gennem græsplænen 04.03-05 24-06-2011
Regnvandsløsninger i Seattle og Portland 04.03-04 28-04-2011
Vand i byen - tolv eksempler 04.03-03 26-11-2009
Plantevalg til regnhaver 04.03-02 24-09-2009
Regnbede – kreativ håndtering af regn på egen grund 04.03-01 07-08-2009