Gødskning og vanding – Københavns Universitet

Gødskning og vanding

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Træets næringsstoffer 04.05-03 december 2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 december 2013
Gødskning af træer 04.05-05 december 2013
Vandingsposer øger tilvæksten på by- og vejtræer 04.05-02 februar 2011
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 august 1996