Gødskning og vanding

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Gødskning af træer 04.05-05 12-12-2013
Træets næringsstoffer 04.05-03 12-12-2013
Vurdering af træers behov for næring 04.05-04 12-12-2013
Vandingsposer øger tilvæksten på by- og vejtræer 04.05-02 21-02-2011
Gødskning ved etablering af vejplantninger 04.05-01 01-08-1996