Dato: 01-08-1996 | Videnblad nr. 04.05-01 Emne: Gødskning og vanding

Gødskning ved etablering af vejplantninger

Gødskning i etableringsperioden giver forbedret overlevelse og øget tilvækst hos vejplantninger. Det viser forsøg, som FSL har gennemført i samarbejde med Vejdirektoratet og Frederiksborg Amt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.05-01
Forfatter: Palle Kristoffersen