Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 04.06-12 Emne: Plantning

Beregning af jordvolumen til træer i rodvenlig befæstelse

Meget tyder på, at træer, der er plantet i matrixbaserede rodvenlige befæstelser, har brug for en halv gang mere volumen i plantehullet for at kunne forsyne træet med den nødvendige mængde vand, end hvis træet var plantet i ren muldjord. Men mange faktorer spiller ind. For de sandbaserede rodvenlige befæstelser kan det indtil videre ikke lade sig gøre at beregne sig frem til størrelsen af det nødvendige volumen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-12
Forfatter: Palle Kristoffersen