Dato: 01-10-2001 | Videnblad nr. 04.06-25 Emne: Plantning

Skab variation i byens træer med flere arter

Større artsvariation og øget brug af små, langsomtvoksende træarter kan være vejen frem for byerne i Europa. Det er et af resultaterne af en undersøgelse, hvor Skov & Landskab (FSL) i samarbejde med forskere fra hele Europa har taget pulsen på, hvad der plantes netop nu i 99 europæiske storbyer. Samarbejdet giver mulighed for at skabe ny viden om byens træer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-25
Forfatter: Frode Andersen og Thomas B. Randrup