Dato: 01-02-2002 | Videnblad nr. 04.06-26 Emne: Plantning

Tykkelse af muldlaget vigtigere end bredden af midterrabatten

I midterrabatter er det ofte råjorden der giver problemer mens muldjorden har tilfredsstillende kvalitet. Vækstbetingelserne kan forbedres ved at gøre muldlaget tykkere sådan at hvert træ får et større volumen muld til rådighed for røddernes vækst. Tykkelsen har større betydning end rabattens bredde, viser et bachelorprojekt der er gennemført ved Skov & Landskab (FSL).

Se hele Videnbladet som PDF til højre.



Videnblad nr.: 04.06-26
Forfattere: Thomas B. Randrup, Ole K. Borggaard og Jannike Axler Jørgensen