Dato: 01-04-2006 | Videnblad nr. 04.06-29 Emne: Plantning

Evaluering af plantningsmetoder i København

I løbet af sommeren og efteråret 2005 har Skov & Landskab gennemført en evaluering af gadetræer i København. Formålet var at undersøge forskellige etableringsmetoders effekt på træernes tilvækst og vitalitet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 04.06-29
Forfattere: Oliver Bühler og Palle Kristoffersen

© Copyright. Eftertryk ikke tilladt